rpbg-logoBreathing life into ICT
149 - ISP Support

Viewing: B2B | Switch to B2C

De jeugd is de toekomst. Op vrijdag 8 februari 2019 is de RPBG donatie voor stichting Rumas door Vishal afgegeven. Voor veel dropouts, risicojongeren en jongens die in aanraking met justitie zijn gekomen, is Rumas een nieuwe kans waarmee een nieuwe richting in hun leven kan worden gegeven. Door middel van huiswerkbegeleiding wordt de kans voor het behalen van een schooldiploma groter. In dit kader heeft de RPBG een van de wensen van Rumas in vervulling laten gaan door een nieuwe laptop en printer ter beschikking te stellen.