rpbg-logo Breathing life into ICT
149 - ISP Support

Viewing: B2B | Switch to B2C

Corporate Social Responsibility

2021
February

RPBG 25 jaar

In verband met ons 25 jarig bestaan dit jaar staat ook de Corporate Social Responsibility op ons programma. Wij zullen over het geheel jaar diverse projecten uitvoeren in dit kader. Deze maand doneert de RPBG 25 maanden lang een internetverbinding aan het Rebecca Scheltz Meisjesinternaat. De internetverbinding is van belang voor de meisjes in het internaat die hiervan gebruik kunnen maken voor educatie en afstandsonderwijs. Op donderdag 25 februari 2021 vindt de internet installatie en ook de officiële overdracht plaats.
2020
December

Donatie aan minder daadkrachtige gezinnen

Donatie aan minder daadkrachtige gezinnen
De RPBG heeft een donatie gedaan aan Stichting Possible Miracles die een project hebben uitgevoerd om pakketten te maken en distribueren voor minder daadkrachtige gezinnen.
December

Donatie aan Stichting Jongeren en Telefoonlijn

Donatie aan Stichting Jongeren en Telefoonlijn
Op donderdag 10 december 2020 heeft de RPBG een donatie gedaan aan Stichting Jongeren en Telefoonlijn. Hierbij gaat het om drie (3) mobiele telefoons die ingezet zullen worden om de openingstijden van de lijn te verruimen naar 24 uur per dag. Momenteel is de Jongeren telefoonlijn slechts bereikbaar van 8:00 – 16:00 uur.
December

Stichting in de Ruimte

Stichting in de Ruimte
Stichting in de ruimte is een stichting die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. Er is reeds een jarenlange relatie tussen de RPBG en Stichting in de Ruimte. De relatie is ontstaan toen Parbonet een repeater site opgezet heeft bij Stichting in de ruimte. De relatie is uitgegroeid tot meer dan slechts de repeater site waarbij de RPBG jaarlijks ook een donatie doet aan de stichting.
2019
December

RPBG gives back!

De afgelopen periode heeft de RPBG donaties gedaan te weten: 1. Een laptop aan OS Fatima School. 2. Stichting Devine. PAPPS heeft dit jaar gedoneerd aan Stichting Heilpedagogisch centrum Matoekoe en Stichting In de Ruimte. Hierbij speciale dank aan alle PAPPS leden die dit mogelijk gemaakt hebben.
March

Samenwerking RPBG met Kosmos Energy Suriname

RPBG is al geruime tijd bezig met een project voor de Kennedy school in samenwerking met Kosmos Energy Suriname. Dit project heeft betrekking tot het opzetten van een ICT lokaal en de duurzame overdracht van ICT kennis en vaardigheden. ICT is niet meer weg te denken uit ons leven en willen wij de kinderen van de Kennedy school ook de gelegenheid geven hier in mee te groeien. In samenwerking met Kosmos Energy Suriname hebben wij het project kunnen bewerkstelligen. Kosmos Energy Suriname zal zorgen voor de hardware (beamer en computers) en de RPBG neemt de kennisoverdracht voor haar rekening in de vorm van trainingen aan de kinderen als ook train de trainer sessies aan de begeleiders. Zo wordt er gezorgd voor duurzame kennisoverdracht Onze trainer, Audrey Dors zal zich inzetten dit doel te bereiken.
February

Stichting Rumas

Stichting Rumas
De jeugd is de toekomst. Op vrijdag 8 februari 2019 is de RPBG donatie voor stichting Rumas door Vishal afgegeven. Voor veel dropouts, risicojongeren en jongens die in aanraking met justitie zijn gekomen, is Rumas een nieuwe kans waarmee een nieuwe richting in hun leven kan worden gegeven. Door middel van huiswerkbegeleiding wordt de kans voor het behalen van een schooldiploma groter. In dit kader heeft de RPBG een van de wensen van Rumas in vervulling laten gaan door een nieuwe laptop en printer ter beschikking te stellen.
January

Ook wij helpen Wiren!

Enkele maanden geleden ging de film ‘Wiren’ in première: een film die de bewustwording wil vergroten over de obstakels die dove Surinamers ondervinden in hun dagelijks leven. De film is gebaseerd op de persoon van Wiren Meghoe. Wiren is een jonge – dove – Surinamer, die de Kennedy school heeft afgerond en graag ICT wil studeren. In Suriname zijn er voor hem geen mogelijkheden; daarom wil hij naar Nederland. Wiren is reeds als student geaccepteerd op de Kentalis Guyotschool voor VSO in Nederland – gespecialiseerd in onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen – waar hij een programma van een half jaar kan volgen. RPBG geloofd erin dat de jeugd van nu de toekomst is van morgen! Daarom helpen wij ook Wiren zijn dromen waar te maken door een bijdrage te leveren hieraan.