rpbg-logo Breathing life into ICT
149 - ISP Support

Viewing: B2B | Switch to B2C

Financial Calculations

In de financiële wereld, met name voor financierders, is het een noodzaak om met een betrouwbaar overzicht van jaarcijfers, analyses en ratio’s te werken. Met de Financial Calculations Software van de RPBG bent u gegarandeerd van accurate informatie middels een druk op de knop. Standaard beschikbare analyses zijn onder andere:

  • Gedetailleerde balans

  • Gedetailleerde Verlies & Winst/ Resultaten rekening 

  • Gedetailleerde kasstroomoverzichten

  • Gedetailleerde ratio’s  

Cautions Database

De Cautions database is een database die ontworpen is voor systeem gebaseerde screening, detectie en rapportage van financiële (klant)informatie. Met gedetailleerde rapportages en audit-trails is elke handeling in het systeem traceerbaar voor optimale transparantie en betrouwbaarheid. Met behulp van deze software kunnen eventuele risico’s worden overzien en kan er tijdig actie worden genomen.  

Need More Information?